Allmänna villkorAnvändaren upplyses om att de koder som generaras på www.lur.nu kan orsaka att telefonen inte längre fungerar som den ska. Om användaren är det minsta osäker skall denne avstå från att använda koderna.

Lur.nu tar ingen som helst ansvar för orsakade skador. Användaren av koderna är ensamt ansvarig. Användaren måste själv beakta de kontrakt eller lagliga dokument denne har med telefonoperatören.

Lur.nu svarar inte på några som helst frågor vad gäller handhavandet med koder eller gratisupplåsning generellt. Det finns alltså ingen support på gratisupplåsningen. Känner du dig det minsta osäker så avstå hellre från gratisupplåsning.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation måste vi informera dig om att vi använder cookies.

Vi använder temporära sessionscookies samt en vanlig cookie för att spara undan login och lösenord om besökaren vill. Det som sparas i denna cookie är inte själva användarnamnet och lösenordet utan en unik identitet som ej kan användas för att ta reda på login och/eller lösenord.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att webbplatsens funktionalitet begränsas.